MILJÖPOLICY

* ArgonNeon AB Säljer. servar och designar alla typer av skyltar, såsom Diodskyltar, Neonskyltar, Elektronikskyltar, Lysrörsskyltar samt obelysta skyltar.

* Vi samordnar och optimerar våra transporter och där så är möjligt,försöker vi påverka kund att välja energisnåla alternativ.

* Vi ser miljöförebyggande åtgärder som långsiktiga investeringar.

* Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

* Vi arbetar ständigt för ökad kvalitet och minskad miljöpåverkan hos de produkter och tjänster som vi erbjuder våra kunder och därmed ökad kundtillfredsställelsen.

* Vi uppfyller gällande miljölagar,myndighetsbeslut och branschövergripande överenskommelser och förväntar oss att de som agerar på uppdrag av oss gör detsamma.

* Våra medarbetare har det engagemang och den utbildning som krävs för att kunna ta ansvar i miljöfrågor